This website requires JavaScript.
Tổng thưởng: 0 VND
Cược k-sports

Danh sách thưởng ngày

Thời gian trả thưởng tiếp theo:

Thưởng ngày:
0 VND
Người chơi Trận cược nổi bật Tiền cược cao nhất Tổng cược hợp lệ Tiền thưởng
Danh sách đang được cập nhật
Nội dung chương trình
  • Từ ngày 28/06/2022, Nhà Cái ONE88 bảo hiểm lớn mỗi ngày cho Quý Khách có tổng thắng thua các vé cược thể thao và tiền hoàn trả mặc định là SỐ ÂM.
  • Quý khách phải có tổng nạp trong ngày ít nhất từ 5,000,000 VND trở lên.
  • Chỉ áp dụng cho các vé cược thể thao K-SPORTS đã được trả kết quả từ 00:00:01 đến 23:59:59 trong ngày (GMT+7).
Cơ cấu giải thưởng:
  • Bảo hiểm 100% (Thắng thua + hoàn trả) và không vượt quá thưởng tối đa.
  • Tiền bảo hiểm của quý khách ngày hôm trước sẽ được trao vào 14:00 ngày hôm sau (sau khi chốt phiên hoàn trả).
  • Tổng cược hợp lệ và bảo hiểm tối đa sẽ đi theo tỉ lệ bảng bên dưới:
  • Chương trình áp dụng điều kiện, điều khoản chung của ONE88.
Tổng cược hợp lệ trong ngày Bảo hiểm tối đa
Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu 188,000
Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu 288,000
Từ 200 triệu đến dưới 300 triệu 588,000
Từ 300 triệu đến dưới 400 triệu 888,000
Từ 400 triệu 1,188,000
Ví DỤ:
VD 1: Trong ngày, Quý khách có tổng cược vé thể thao K-SPORTS là 120,000,000 VND và đã có phát sinh
nạp đủ 5,000,000 VND (cộng tổng nạp trong ngày).
Tổng thắng thua trong ngày: - 50,000,000 VND. Tiền hoàn trả ngày 5,000,000 VND. Tổng thắng thua và
hoàn trả là - 45,000,000 VND
Số tiền BẢO HIỂM: 288,000 VND.
VD 2: Trong ngày, Quý khách có tổng cược vé thể thao K-SPORTS là 120,000,000 VND và đã có phát sinh
nạp đủ 5,000,000 VND (cộng tổng nạp trong ngày).
Tổng thắng thua trong ngày: - 220,000 VND (đã cộng hoàn trả). Tiền hoàn trả ngày 20,000 VND. Tổng
thắng thua và hoàn trả là - 200,000 VND
Số tiền BẢO HIỂM: 200,000 VND.